Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Sidnėjus (Naujasis Pietų Velsas)

Sidnėjus vienintelis Australijoje yra turėjęs savotišką lietuvių rajonėlį. Po Lietuvos okupacijos į didmiestį atvykus lietuvių migrantams (~1950 m.), keliasdešimt jų šeimų įsikūrė Bankstauno (Bankstown) rajone, Hortono gatvėje, net vadintoje "Litho gatve".

Iki 2022 m. šiame rajone veikė Lietuvių klubas "Dainava",įsikūręs pirmajame daugiabučio pastato aukšte (kitas užrašas skelbia anglišką pavadinimą "Meredith Club", pagal adresą 16-20 Meredith Street). Čia buvo daug patalpų, mokyklėlė, biblioteka, švenčių salė, leidžiamas lietuviškas laikraštis "Mūsų pastogė". Taip pat buvo lietuviškas restoranas - tiesa, nesulaukęs pakankamai klientų eilinėmis savaitės dienomis, jis, kaip ir dauguma Australijos lietuvių klubų, veikia tik savaitgaliais.

Įėjimas į Sidnėjaus lietuvių klubą 'Dainava' / 'Meredith Club' su Vyčiais ant stiklų. ©Augustinas Žemaitis.

Šiandien Bankstaune lietuvių beveik negyvena; rajone vyrauja arabai, vietnamiečiai. Visgi, į "Dainavą" bei netolimoje eilinėje bažnyčioje vykstančias lietuviškas mišias lietuviai atvažiuoja iš kitų rajonų.

"Dainavos" interjeras buvo modernus, yra lietuviškų elementų su Vyčiu languose, viduje sienas puošia Vytis, lietuvos žemėlapiai, Vargo mokyklos, Lietuvos prezidentų vaizdai.

Sidnėjaus lietuvių klubo 'Dainava' restorano interjeras su moderniu Vyčiu. ©Augustinas Žemaitis.

Tačiau, priešingai nei Adelaidės ar Melburno lietuvių namai, Sidnėjaus "Dainava" buvo įsteigta ne iš karto po lietuvių atvykimo iš pabėgėlių stovyklų, o tik 2006 m. Anksčiau Sidnėjaus lietuviai turėjo puošnesnį klubą kitoje Bankstauno vietoje, kurį pardavė. Todėl senovės ir lietuvybės istorijos atmosferos Sidnėjaus klube mažiau.

Kadangi "Dainava" veikė nuomotose patalpose, o nuomos kaina buvo nemaža, 2022 m. nutarta jį uždaryti, o lietuvių renginius rengti Latvių namuose.

Moderniame lietuvių klube - ir pirmojo, 1959 m. įkurto lietuvių klubo 'Dainava' krikšto aktas, supamas lietuviškų dirbinių. ©Augustinas Žemaitis.

Kaip rašoma ant atminimo lentų imigracijai Sidnėjaus centre Circular Quay, 1947-1951 m. į Australiją imigravo 36806 žmonių iš Baltijos šalių - jie sudarė net 7,9% visų to meto imigrantų, kas Australijoje, nuolat priimančioje daugybę imigrantų, yra daug.

Nuo 1984 m. Sidnėjuje veikia lietuvių pensininkų kaimas (-34.058572, 151.025419; 23 Laurina Avenue, North Engadine), kur į atskirus namus atsikelia gyventi vyresnio amžiaus Australijos lietuviai. Ten jie gyvena lietuviškų simbolių bei paslaugų, tokių kaip bibliotekėlė, apsuptyje.

Rukvudo kapinių katalikų dalyje yra lietuvių kapų teritorija, pažymėta paminklu lietuviams. Paminklą sukūrė V.K. Jonynas ir jis pastatytas 1971 m.

Sidnėjaus kapinių paminklas lietuviams

Sidnėjaus kapinių paminklas lietuviams (archyviniai kadrai)


Taip pat skaitykite bendrą straipsnį apie Sidnėjų ir jo lankytinas vietas.

Click to learn more about Lithuania: Naujasis Pietų Velsas Leave a comment
Comments (1) Trackbacks (0)
  1. My husband and I have been to the Lithuania Club on many occasions. The food is always delicious.


Leave a comment

No trackbacks yet.