Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Mažieji Ontarijo miestai

Pokariu Kanados lietuviai kūrėsi ne tik Toronte, bet ir mažuosuose Ontarijo miesteliuose. Ne viename jų stovi kuklios iš dalies modernaus, iš dalies senovinio stiliaus lietuviškos bažnytėlės, atsipidninčios tą 1950 m. laikmetį kai į Kanadą atbėgę lietuviai stengėsi išsaugoti savo tradicijas, bet ir turėjo prisitaikyti prie modernios kanadietiškos visuomenės. Tačiau mediniai kryžiai ir stogastulpiai lietuvybę pabrėžia kone kiekviename šventoriuje.

Į Delhajų(Delhi) atsikėlę lietuviai dirbo tabako platacijose. 1959 m. atsirado galimybė nusipirkti vietinę bažnytėlę, nes parapija kėlėsi į didesnę. Bažnyčia perkrikštyta Šv. Kazimiero vardu (41 Talbot Road).

Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia Delhajuje. Priekyje - tradicinis medinis kryžius. Google Street View.

Kanados lietuviai mėgo glaudžiai su Lietuva susijusius pavadinimus. Šv. Kazimiero bažnyčia yra ir Vindzoro (Windsor) mieste (1043 Greendale Drive). Londone (London) stovėjo Šiluvos mergelės bažnyčia (1414 Dundas Street), nugriauta ~2010 m. Ji statyta kaip annglikoniška Šv. Morkaus bažnyčia, o lietuvių nors ir nebuvo daug, susimetę ženklias sumas pastatą nusipirko 1964 m. (paskutinė naujai įsteigta lietuvių parapija Kanadoje). Tada pagal žymaus Kanados lietuvių architekto Kulpavičiaus projektą rekostravo, ten veikė ir lietuviška mokykla, biblioteka.

Vasaga Byčas (Wasaga Beach) miestelis nedidelis, bet lietuvių čia gana daug. ~1952 m. jie čia Tortonto kunigo Petro Ažubalio skatinimu pirko vasarnamius, nes ši vieta primena Palangą (greta Hurono ežeras, kurio, lyg jūros, kito kranto nesimato, ilgiausias pasaulyje paežerės paplūdimys (14 km), panašus į Palangos klimatas, miestelio dydis). Tai - retas atvejis kai lietuviai kėlėsi kažkur planingai. Yra ir iš vasarnamio perstatyta Gerojo ganytojo šventovė (2121 Mosley Street). Pastatyta 1993 m. Jos prireikė todėl, kad vasarnamius kai kurie lietuviai ilgainiui pritaikė gyventi ir žiemą bei visam laikui iš didmiesčių išsikėlė į Vasaga Byčą.

1949 m. netoli Niagaros krioklių esančiame Sent Katerinse (St. Catherines) iš lietuvos bėgti priversti broliai pranciškonai įkūrė savo vienuolyną, čia įsteigta ir Angelų karalienės misija. Pastatas 2001 m. mažėjant lietuvių parduotas, bet lietuviams juo leidžiama naudotis.

Tarp Toronto ir Sent Katerinso esančiame Hamiltone 1948 m. įkurta Aušros vartų mergelės bažnyčia (58 Dundurn Street).

Aušros Vartų Marijos lietuvių bažnyčia Hamiltone. Priekyje - tradicinis oplytstulpis. Google Street View.

Ontarijuje yra ir Vilnius - tiksliau, Wilno miestelis. Jį dar 1858 m. įkūrė kašubai - tautelė, gyvenanti prie Gdansko. Čia jiems gamta priminė namus, panaši ji ir Lietuvą. Naujakuriams vadovavo lenkas Liudvikas Dembskis, gimęs Vilniuje - nenorėdamas pavadinti gyvenvietės savo pavarde jis pakrikštijo ją savo gimtojo miesto vardu. Aplink Ontarijaus Vilnių daug kryžių, čia yra ir seniausia įkurta lenkiška Kanados parapija (1875 m., dabartinė bažnyčia 1937 m.)

Click to learn more about Lithuania: Kanada, Ontarijas Leave a comment
Comments (4) Trackbacks (0)
  1. The church is called Ausros Vartai (Our Lady of Mercy) in Hamilton Ontario

    • Thank you for the correction, I have edited the article. It seems though “Our Lady of the Gate of Dawn”, “Our Lady of Vilnius” are used interchangeably as names of various churches as they mention the same painting on the Gate of Dawn in Vilnius.

  2. Labas,

    Do you know the architect of Our Lady of the Gate of Dawn in Hamilton? Was it, by chance, Alfredas Kulpa-Kulpavicius. Is the date of the building 1053? Please let me know. I’m writing a piece about Lithuanian churches in US & Canada.

    • The date of 1053 is definitely not correct, but probably you wrote it by mistake. In 1053, obviously, there were no Lithuanians or any other Europeans in what is now Ontario. The parish was estbalished in 1949 and the church likely built later. To have exact information, you may contact the parish itself through Facebook here: https://www.facebook.com/Ourladyofmercyhamilton/ .


Leave a comment

No trackbacks yet.