Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Maskigonas (Mičiganas)

Maskigono mieste yra Lietuvių klubas, kurio tik maža dalis narių yra lietuviai. Nepaisant to, jis mėgina saugoti lietuviškas tradicijas. Po to, kai senasis Lietuvių klubo pastatas 2008 m. sudegė (kartu su daugeliu klubo dokumentų), ~300 klubo narių, atstatydami klubą, vėl nupirko Lietuvos vėliavą, lietuviškus simbolius.

Maskigono lietuvių klubas

Maskigono lietuvių klubas

Klubas veikia paprastame vienaukščiame pastate su baru. Kaip tik baras ir pritraukia čia daugiausiai žmonių. Išorėje nuolat plazda Lietuvos ir JAV vėliavos, viduje yra ir daugiau Lietuvos vaizdų. Viena klubo narių parašė klubo receptų knygą, tarp kurių - ir lietuviški receptai.

Muskegon Lithuanian club corner with Lithuanian memorabilia

Maskigono lietuvių klubo kampas su lietuviškais daiktais

1952 m. parašytuose klubo įstatuose skelbiama, kad "Kiekvienas narys kilniai įsipareigoja visų pirma ginti JAV, tačiau taip pat yra skatinamas amžinai prisiminti ir šlovinti kilnios ir senos lietuvių tautos atsiminimus, šlovingumus ir grožybes". Faktas, kad klubo dokumentai sudegė per gaisrą, neleidžia taip užtikrintai pasakyti, kada klubas įsteigtas.

Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Mičiganą dienoraščiai

Lietuviškų vietų žemėlapis

Visos lietuviškos vietos, aprašytos šiame straipsnyje, yra tiksliai pažymėtos interaktyviame žemėlapyje, sudarytame "Tikslas - Amerika" ekspedicijos metu (spauskite nuorodą):

Interaktyvus lietuviškų vietų Mičigane žemėlapis

Click to learn more about Lithuania: Mičiganas, JAV Leave a comment
Comments (3) Trackbacks (0)
  1. They used to have the most amazing pizza. I used to go with my dad for pizza. Always took a few home to freeze for another day. Didn’t remember the fire. Glad it’s been rebuilt.

  2. your comment about all non-Lithuanian members is very incorrect. I’m Lithuanian and know at least 20 people that are the same. Some 100% Lithuanian, I’m 50%. We have some fantastic people that have positions in the Club and we are very thankful for them. They were very valuable during the virus crisis. Lots of very nice and warm people at this club.

    • Thank you. The fact about fully non-Lithuanian membership was said to us by people in the club that we have met there. However, there were also a few immigrants who joined and we have also been later sent information countering this.

      I have edited the text now from “all non-Lithuanian membership” to “mostly non-Lithuanian membership”.

      What percentage of the current members do you think are of Lithuanian descent?


Leave a comment

No trackbacks yet.