Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Lietuvių gyvenamos žemės Baltarusijoje

Seniau didžiojoje dalyje tų žemių, kur gausu LDK pilių, ir gyveno lietuviai. Mat istoriškai lietuvių tauta bei kalba vyravo gerokai didesnėje teritorijoje nei šiandieninė Lietuvos Respublika. Tą galima nustatyti ir iš vietovardžių: daug jų yra lietuviški (tik dabar galūnės pakeistos slaviškomis: Trakeli, Lazdūny, Kiemeliški, Gulbiny, Kiškeliški... Nors yra ir nepakitusių, kaip Dainava), nemažai Baltarusijos pasienio kaimų pavadinimų turi tik lietuvių kalbai būdingą priesagą "išk".

Istorija lietuvybei šiuose kraštuose susiklostė nepalankiai: visų pirma juos labai palietė carinis lietuvių kalbos draudimas, nes jau ir taip netoli gyveno slavai, o Mažoji Lietuva buvo toli, tad susidūrę su persekiojimu dalis lietuvių suslavėjo. Lietuvių procentas Vilniaus gubernijoje (kuriai priklausė šios žemės ir nemaža dalis dabartinės Baltarusijos) sumažėjo nuo 35-40% XIX a. viduryje iki 17-20% ~1914 m. Po trumpo Lietuvos valdymo regioną užėmė lenkai (kaip Vilniaus krašto dalį), kurie taip pat diskriminavo lietuvius. O lemiamą smūgį lietuvybei sudavė sovietai: nepaisydami lietuvių daugumos jie nepriskyrė šių žemių Lietuvos TSR, uždarė visas lietuviškas mokyklas, persekiojo net už viešą kalbėjimą lietuviškai. Daug lietuvių tada išvyko į Lietuvą, kiti nutautėjo.

Išlikusios lietuviškos sritys yra kelios. Didžiausia jų - aplink Gervėčius (~14 kaimų, iš kurių 9 lietuviai sudaro absoliučią daugumą). Šiandien čia gyvena apie 1000 lietuvių, yra lietuvių centras ir Lietuvos valstybės lėšomis ~1993 m. pastatyta lietuviška mokykla (Rimdžiūnų k.). Su Lietuva labiau save sieja senoji karta, o patys jauniausi jau lietuviškai nekalba. Pasirinkimas ar leisti vaikus lietuviškon mokyklon susijęs ir su norima jų ateitimi - į mokyklą eina ir tie baltarusių vaikai, kurių tėvai norėtų jiems ateities turtingesnėje Lietuvoje. Netoli Gervėčių karšto, Mykoliškėse (Michailiški) pastatyta Astravo branduolinė elektrinė; jos statybininkai buvo atkelti iš Rusijos, nugriauti keli į Lietuvą emigravusiems žmonėms priklausę namai.

Įspūdingiausia Gervėčių krašte - neogotikinė 62 m aukščio Gervėčių bažnyčia (1903 m.). Savo mastais ir stiliumi ji - labai lietuviška, todėl yra didžiausia visoje Baltarusijoje (nors Gervėčiai - tik 600 gyv. kaimelis). Ant jos kabo ir lietuviški užrašai, šventoriuje gausu aukštų lietuviškų medinių kryžių.

Milžiniška Gervėčių bažnyčia. ©Augustinas Žemaitis.

Kitos iki Sovietų okupacijos dar buvusios lietuvių gyvenamos teritorijos - aplink Varanavą, Pelesą, Apsą, Lazdūnus - jau gerokai apnykusios.

Pelesoje tebėra Lietuvos lėšomis išlaikoma lietuviška mokykla. Prie Pelesos Šv. Lino bažnyčios 2010 m. pastatytas medinis paminklas Vytautui Didžiajam (aut. Algimantas Sakalauskas).

Net ir tie seniau lietuviški regionai, kuriuose lietuvių kalba nunykusi, smarkiai skiriasi nuo likusios Baltarusijos bei yra artimesni Lietuvai. Žmonės čia - katalikai (kitur - stačiatikiai), kitokios ir jų tradicijos.

Lietuviški kryžiai Gervėčių bažnyčios šventoriuje. ©Augustinas Žemaitis.

Be tradicinių bendruomenių XIX a. carinės okupacijos metu susikūrė naujos net rytų Baltarusijoje (aplink Malkavą) - ten gyventi kėlėsi lietuvių valstiečiai. Deja, šias Baltarusijos lietuvių bendruomenes visiškai sunaikino sovietų tremtys ir rusinimas.

Lietuviškų Baltarusijos vietų planas yra čia

Click to learn more about Lithuania: Gudija (Baltarusija) Leave a comment
Comments (8) Trackbacks (0)
 1. Moreover, Augustinas, whole modern “Belarus” is inhabitted by ethnic Lithuanians. Unfortunately, that tiny modern Lithuania is inhabitted mostly by ethnic zhemaites, which try to misappropriate history and glory of true lithuanians while they are still suffering under occupation of moskovites in s.c. “Belarus”.

  • True Lithuanians speak Lithuanian, so start learning maybe then you can be a part of the new GDL. Also, ethnic Lithuanian lands stretch from Vilnius to Belarus, meaning you guys a bunch of slavonized and russified Lithuanians, get back to your roots then we will talk.

   • I meant Minsk not Belarus.

    • Being Lithuanian, Belarusian or Polish in the area of Lithuania, Belarus and NE Poland is by the choice of the family’s ancestors or even the person themselves. DNA testing, both SNP and STR, has shown that the people living in the the territories of NE Poland, Southern Lithuania and Western Belarus are almost an even mixture of Lithuanian and Belarusian ancestry. Even the “Poles” living in Vilnius have mixed Lithuanian and Belarusian ancestry, they are not of Polish ancestry.

     A few generations ago people “chose” which ethnic background they would identify with according to politics and prestige. Poland was a regional power at the time and many Belarusians and Lithuanians decided to identify as Polish. Other Lithuanians, also for political reasons, decided to identify with Belarusians. Belarusians living in Vilnius tended to identify with Poles and later with Lithuanians.

     In all of these cases, a decision was made about what language to speak, what culture to follow and what religion to believe. So basically what I am saying is that most Lithuanian and Belarusians (and Polish speaker in Belarus and Lithuania) are descended from both Belarusians and Lithuanians.

     Perhaps only the Samogitians/Zemaites are pure Lithuanians although I am sure they probably have significant Finnish and Estonian DNA. The definition by most of a “true Lithuanian” is someone who obviously speaks Lithuanian. But there are many more people who don’t know or who deny they are Lithuanian.

     • Lithuanians never where zemaits this has always been a large misconceptions. Zemaits have their own Language and culture. In areas of todays eastern and Western Belarus there lived large numbers of Lithuanian speaking people.

  • Another sick litsvinist with mis-written name of Lithuanian King Ringaudas is trying persuade Lithuanian author as being “true Lithuanian”…
   Jesus Christ, how silly all you are fcn “true” white-russian “lithuanians-litvins”…

 2. My husband ansestors from his mother side are from Belarus, and they spoke Lithuanian.
  How can I look for information about them? They where catholics, but we do not know from where exactly.

  • It may be possible. However, in order to know where to begin, more information is always needed: names/surnames, dates (birth, marriage), placenames (at least approximate areas). While some missing information might be ok, too much missing information may make a search impossible. For example, if only a name is known but nothing else – there would have been many people with the same name in Belarus.


Cancel reply

No trackbacks yet.