Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Lietuvių rajonai užsienyje

Lietuvių užsienyje gyvena per milijoną. Deja, tikro lietuvių rajono jokiame užsienio didmiestyje nėra - niekur lietuviai nesudaro daugumos gyventojų. Tačiau seniau tokių vietų - "Mažųjų Lietuvų" ("Little Lithuania") ar "Lietuviškų kaimų" ("Lithuanian Village") - būta ir šiandien dar galima išvysti jų atgarsius.

Nuo XIX a. lietuviški rajonai formavosi šalyse, į kurias emigruodavo lietuviai, aplink lietuvių bažnyčias. Paprastai lietuvių bažnyčia būdavo statoma rajone, kur jau gyveno kažkiek lietuvių, tačiau po bažnyčios pastatymo jau daugelis lietuvių šeimų imdavo kurtis tame rajone, ten atsidarydavo lietuviškos įstaigos ir verslai. Kadangi emigracija tuo metu vyko į Ameriką daugiausiai lietuviškų rajonų ir rajonėlių susiformavo Amerikoje. ~1950 m. tuos rajonus sustiprino naujai imigravę dipukai (pabėgėliai nuo Sovietų Sąjungos). Tačiau ~1960 m.-1980 m. lietuvių rajonai pamažu nyko dėl lietuvių išsikėlimo, išsisklaidymo ar nutautėjimo, bei kitų mažumų (ypač juodaodžių ir Lotynų amerikiečių) įsikėlimo, bet ir šiandien juose dar gyvena daugiau lietuvių, nei kur kitur. Neretai tebeveikia lietuvių bažnyčios, o kitų įstaigų jau mažai, bet kai kuriuose dar yra lietuvių klubai. Tebeišlikę lietuvių paminklai, kai kurios gatvės pavadintos Lietuvos ar su ja susijusių žmonių ir vietų garbei.

Lietuviškos architektūrinės detalės Lithuanian Plaza Road, Čikagos Marquette Park lietuvių rajone. ©Augustinas Žemaitis.

Žymiausi lietuvių rajonai užsienyje

Čikagoje, į kurią imigravo net 100 000 lietuvių, lietuviškų rajonų buvo daugiau nei vienas. Bet garsiausias jų - Marketės Parkas (Marquette Park), kur gyveno per 30 000 lietuvių ir iki ~1975 m. jie sudarė daugumą. Priešingai daugumai lietuvių rajonų šis buvo turtingas, mat čia vyravo nuo sovietų pabėgusi inteligentija, o ne juodadarbiai. Dabar rajonas gyvenamas juodaodžių, bet lietuviškų detalių dar liko nemažai, tarp jų didžiausia užsienio lietuvių bažnyčia, paminklas Dariui ir Girėnui.

Taip pat lietuvių rajonų liekanų galima aptikti Baltimorėje, Detroite, Klivlende, Broktone ir kitur. Pietų Amerikoje lietuvių rajonas yra San Paule (Brazilijoje). Ten, kur lietuvių bendruomenės buvo mažesnės, jų gyvenamosios zonos buvo prasimaišiusios su kitomis tautybėmis, pvz. Montevidėjuje (Urugvajus). Kartais sunku pasakyti, ar tam tikrą vietą vadinti lietuvių rajonu, ar tiesiog rajonu, kur nemažai lietuvių.

Lietuvių laisvės statulos, esančios Kaune, kopija San Paulio lietuvių rajone, Lietuvos Respublikos aikštėje. Šis rajonas yra labiausiai nutolęs nuo Vilniaus (11 000 km). Google Street View.

Lietuvių rajonų pabaiga

Kas liko iš lietuvių rajonų priklauso nuo to, kaip jie baigėsi.
*Liūdniausia situacija buvo ten, kur į lietuvių rajonus masiškai ėmė keltis juodaodžiai. Smarkiai išaugo nusikalstamumas ir išsikėlė beveik visi lietuviai. Kadangi juodaodžių Amerikoje mažai katalikų, niekas nebėjo ir į lietuvių bažnyčias, jos buvo uždarytos, interjerai sunaikinti. Tarp tokių rajonų - pietinė Čikaga, Broktono "Lithuanian Village".
*Geresnė situacija buvo ten, kur į lietuvių rajonus ėmė keltis lotynų amerikiečiai. Kriminogeninė situacija buvo geresnė, be to, lotynų amerikiečiai katalikai, jie prisijungė prie lietuvių parapijų ir padėjo jas išlaikyti. Dėl to dalis lietuvių pasiliko gyventi rajonuose. TOkių rajonų pavyzdžiai - Čikagos Braiton Parkas, Siseras.
*Geriausia situacija - ten, kur jokių dramatiškų pokyčių neįvyko. Lietuvybės mažėjo po truputį: nes ne visos šeimos mokė vaikus lietuviškai, vis daugiau ir daugiau lietuvių sudarė mišrias santuokas. Tačiau tokiuose rajonuose dar veikia lietuvių institucijos, nors lietuvybė dabartinėms emigrantų palikuonių kartoms ir mažiau svarbi. Tokia situacija susiklostė Pietų Amerikoje, taip pat keliuose mažesniuose JAV miestuose (Grand Rapidsas, Deitonas).

Šiais laikais emigracija didelė, bet lietuvių rajonai nesiformuoja. Tam įtaką padarė ir sovietų apdaužytas religingumas, nes dabar emigrantai nebestato bažnyčių, kurios taptų lietuvių rajono centru. Lietuviai pasklinda po visą miestą - kadangi dauguma emigrantų nėra turtingi, tai labiau koncentruojasi ten, kur pigesnė nekilnojamojo turto nuoma. Pavyzdžiui kalbama, esą Dubline lietuvių rajonas yra Kastlnokas (Castleknock), bet iš tikro lietuvių ten tik apie 10% gyventojų. Londone vieni rajonai lietuviškesni, kiti mažiau lietuviški, bet nė viename didžiųjų rajonų (borough) lietuviai nesudaro daugiau kelių procentų žmonių.

Lietuvių rajonai visuomet buvo svarbūs lietuvybei išsaugoti. Gyvenant aplinkui daug lietuvių yra su kuo kalbėti lietuviškai, puoselėti kultūrines tradicijas. Jie netrukdė integruotis ir į platesnę visuomenę: daug Amerikos lietuvių, kaip Valdas Adamkus, padarė karjeras ir už etninės bendruomenės ribų.

Straipsnio autorius: ©Augustinas Žemaitis.

Comments (1) Trackbacks (0)
  1. Grand Rapids, Michigan, also had a large Lithuanian immigrant neighborhood on the northwest side.


Cancel reply

No trackbacks yet.