Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Masačusetsas (JAV)

Masačusetso lietuvių bendruomenė - vienas seniausių JAV ir ketvirta pagal dydį (51 000 žmonių). 0,8% Masačusetsiečių yra lietuviai.

Masačusetso lietuvių bendruomenės širdis - Pietinis Bostonas. Čia tebeveikia lietuviška Šv. Petro bažnyčia, yra lietuvių klubas ir kitos įstaigos. Sovietų okupacijos metais Bostonas išgarsėjo dėl ten išleistos 37 tomų lietuviškos enciklopedijos - tai iki šiol didžiausias toks darbas lietuvių kalba.

Bostono lietuvių klubas su prie įėjimo plazdančiomis JAV ir Lietuvos vėliavomis

Bostono lietuvių klubas su prie įėjimo plazdančiomis JAV ir Lietuvos vėliavomis

Masačusetse XIX - XX a. sandūroje stiprios lietuvių bendruomenės kūrėsi ir tada pramoniniuose miesteliuose: Broktone bei Vusteryje.

Broktono Lietuvių rajono, vadintų Lietuvių kaimu, įstaigos ir šventės traukte traukė ir kitų tautybių broktoniečius. be to, Broktone stūkso net penki paminklai lietuviams, iš jų trys - žuvusiems už Lietuvos laisvę.

Vienas paminklų lietuviams, žuvusiems už Lietuvos laisvę, Broktone

Vienas paminklų lietuviams, žuvusiems už Lietuvos laisvę, Broktone

Vusteris yra mažiausias JAV miestas, kuriame buvo daugiau nei viena lietuvių bažnyčia - ir abi jos labai didingos. Ten veikia ir didingas Maironio parkas - lietuvių klubas su lietuviškais meno kūriniais, yra lietuvių garbei pavadintų aikščių, paminklų.

Aušros Vartų Marijos lietuvių bažnyčia Vusteryje.

Kita lietuvybės širids gimė Merimako upės slėnyje - tekstilės pramonės miestuose Lorense, Lovele ir Haverhilyje. Tai tikra "lietuviškų" miestų grandinė: kiekviename jų stovi po lietuvių bažnyčią, lietuvių kapines, lietuvių paminklus.

Lietuvių tautinių kapinių įėjimo arka Merimako slėnyje

Lietuvių tautinių kapinių įėjimo arka Merimako slėnyje

Graži neoromaninė lietuvių bažnyčia išlikusi ir Atolo (Athol) miestelyje. Nors jis labai mažas ir nutolęs nuo visko, ši lietuvybės sala viena gyvesnių, nes tebeveikia bažnyčia, lietuvių klubas, kitas klubas veikia gretimame Gardneryje.

Biblinės scenos su lietuviškais paaiškinimais tapytos ant medžio Atolo Šv. Pranciškaus lietuvių bažnyčioje

Biblinės scenos su lietuviškais paaiškinimais tapytos ant medžio Atolo Šv. Pranciškaus lietuvių bažnyčioje

Tačiau bendrai paėmus dabar šiuose miesteliuose lietuvybės mažiau, nei Bostone, nes į juos nauji imigrantai pokariu ar po nepriklausomybės atgavimo nebesikėlė, o senieji pamažu asimiliavosi. Lietuviškos bažnyčios juose ~2009 m. uždarytos ir parduotos kitiems krikščionims, bet tebestovi. Yra ir su Lietuva susijusių paminklų, pavadinimų.

Vakariniame Masačusetse esančiame Stokbridžo miestelyje (800 gyv.) lietuvių tėra kelios šeimos, bet ten 1960 m. pastatyta Nacionalinė Dievo gailestingumo šventovė. Dievo gailestingumo kultas prasidėjo ir žaibiškai išplito iš Vilniaus, kuomet čia pagal sesers F. Kovalskos regėjimus 1934 m. nutaytas paveikslas. Jo kopijos yra ir Stokbridžo šventovėje.

Springfildas (150 000 gyv.) yra Lietuvos "antrosios religijos", vienos populiariausių pasaulyje šakų, krepšinio gimtinė. To miesto krepšinio memorialinėje halėje tarp svarbiausių visų laikų žaidėjų - ir Arvydo Sabonio, Šarūno Marčiulionio pavardės. Springfildo priemiestyje Vestfilde - ir buvusi lietuvių bažnyčia.

Naismito krepšinio šlovės muziejaus lubos su ten pagerbtų krepšininkų veidais

Naismito krepšinio šlovės muziejaus lubos su ten pagerbtų krepšininkų veidais

Lietuviškų vietų žemėlapis

Visos lietuviškos vietos, aprašytos šiame straipsnyje, yra tiksliai pažymėtos interkatyviame žemėlapyje, sudarytame "Tikslas - Amerika" ekspedicijos metu (spauskite nuorodą):

Interaktyvus lietuviškų vietų Masačusetso valstijoje žemėlapis

Click to learn more about Lithuania: Masačusetsas Leave a comment
Comments (1) Trackbacks (0)
 1. Additional reading / Papildomas skaitymas:

  Boston – English:

  http://www.enterprisenews.com/lifestyle/faith/x1878567102/South-Boston-priest-heads-one-of-the-last-remaining-Lithuanian-Catholic-churches-in-New-England

  http://www.vilnashul.org/

  Boston – English and Lithuanian:

  http://boston.lietuviu-bendruomene.org/

  Brockton – English:

  http://www.enterprisenews.com/news/x1878567092/The-Village-is-a-neighborhood-in-transition

  http://www.enterprisenews.com/lifestyle/faith/x1353505343/Losing-Lithuania-The-end-is-near-for-Brockton-s-Village?zc_p=1

  http://www.enterprisenews.com/lifestyle/faith/x1758134737/Former-St-Casimir-Catholic-Church-in-Brockton-sold

  http://www.lituanus.org/1990_3/90_3_04.htm

  http://www.enterprisenews.com/lifestyle/faith/x2084260673/Lithuanian-artifacts-from-former-Brockton-church-find-new-home-in-Avon

  http://www.enterprisenews.com/lifestyle/faith/x1579121255/VIDEO-EXTRA-Journey-of-faith-from-the-Brockton-area-to-a-village-in-Tanzania

  http://www.enterprisenews.com/lifestyle/faith/x968316771/Lithuanians-to-dedicate-new-monument-at-Brockton-cemetery

  http://www.enterprisenews.com/news/x878814917/Gone-for-two-decades-popular-Lithuanian-picnic-to-return-to-Brockton-on-Labor-Day

  http://www.enterprisenews.com/lifestyle/faith/x2103874686?zc_p=1

  http://www.enterprisenews.com/news/x2140829694/BY-OUR-READERS-The-Village-an-example-of-multicultural-Brockton

  http://www.enterprisenews.com/lifestyle/x338994940

  http://www.inbrockton.com/forum/forum_posts.asp?TID=11369

  Worcester, English:

  http://mysite.verizon.net/vze11s0ef/church/history.htm

  http://www.worcesternews.co.uk/news/8247778.Worcester_gets_a_new_twin___and_it_s_not_Gaza_City/

  http://www.lituanus.org/1980_2/80_2_06.htm

  http://www.telegram.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120722/APN/307229981

  Bostonas – Lietuviškai:

  http://aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=359&Itemid=99

  Video:

  http://www.youtube.com/watch?v=jUQpW5brJpA


Leave a comment

No trackbacks yet.