Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Kirgizija

Kirgizijos Pamyro kalnyno viršūnės buvo aukščiausios Sovietų Sąjungoje, todėl labai populiarios tarp lietuvių alpinistų tais laikais, kai keliauti ir kopti į užsienio kalnus buvo sudėtinga, nes Sovietų Sąjunga nelabai išleisdavo. Tradicija kopti į Pamyrą gaji ir šiandien. Į ne vieną viršūnę lietuviai įkopė pirmieji ir, tradiciškai, suteikė joms pavadinimus: Vilniaus universiteto, Mažvydo, Nemuno, Žalgirio, Lietuvos tūkstantmečio, Dotnuvos. Tiesa, šiuos pavadinimus geriausiai žino, į tas "lietuviškomis" vadinamas viršūnes ir vėl stengiasi įkopti būtent Lietuvos alpinistai. "Gabalėliams Lietuvos" neteko matyti jokio oficialaus, ne Lietuvos alpinistų ir kitų lietuvių sudaryto, žemėlapio, kuriame būtų pažymėta nors viena šių viršūnių - taigi, tikėtina, tie pavadinimai netapo oficialiais. Jei turite oficialų, ne Lietuvoje leistą, Kirgizijos ar Pamyro kalnų žemėlapį, kuriame būtų pažymėtos šios viršūnės - pasidalinkite

Click to learn more about Lithuania: Rytų Europa, Kirgizija Leave a comment
Comments (2) Trackbacks (0)
  1. Kirgizijoje kino studijoje dirbo kino režisierius Vidugiris.

    • Dėkui už informaciją. Tačiau “Gabalėliuose Lietuvos” aprašome lietuviško paveldo vietas (lietuviškai pavadintas vietas, lietuvių kapines, lietuvių bažnyčias, LDK pilis, paminklus lietuviams ir t.t.) – vietų, kur tiesiog dirbo, gyveno lietuviai, neaprašome (nebent būtų tiems lietuviams ten pastatytas paminklas, įkelta atminimo lenta ar pan.).

      Šiais laikais turbūt nėra šalies, kur nebūtų gyvenęs ar dirbęs joks lietuvis, to surašyti būtų neįmanoma.


Leave a comment

No trackbacks yet.