Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Istonas (Pensilvanija)

Alentauno priemiestyje Istone (70 000 gyv., ~0,5% lietuvių) esanti Šv. Mykolo lietuvių bažnyčia (219 Spring Garden St) . Tai - gražus neogotikinis pastatas su sena zakristija.

Istono lietuvių bažnyčia

Istono lietuvių bažnyčia

Bažnyčia pastatyta dar anksčiau, nei į Ameriką išvis masiškai emigravo lietuviai - 1854 m. ir stūkso pačiame Istono centre. Tiesa, tada ji priklaus Presbiterijonams, nuo 1896 iki 1916 m. pastate šeimininkavo JAV pilietinio karo veteranai. 1916 m. pastatą nusipirko lietuviai, kurių Istone sparčiai daugėjo ir ~1912 m. jie buvo įsteigę savo parapiją. Bažnyčioje lietuviai įrengė art deco stiliaus vitražus, ištapė lubas. Tačiau interjeras, kurį amžininkai vadino labai jaukiu, ~1971 m. sunaikintas, supaprastintas. 1958 m. taip pat pakeistas ir bokšto špilis - senąjį, medinį, sunaikino žaibas, todėl padarytas unikalus naujas, metalinis.

2008 m. lietuvių bažnyčia užaryta, 2011 m. ją nusipirko Lou Reda kino studija. Kino studija, pasak šeimininko Scott Reda, specialiai ieškojo savo patalpoms bažnyčios, nes bažnyčia - tai didelės erdvės savo juostoms saugoti. Taip pat patalpose vykdoma kino postproduukcija.

Istono lietuvių bažnyčios vidus

Istono lietuvių bažnyčios vidus

Bažnyčios viduje ir išorėje lietuviškų detalių nėra. Jų, labiausiai tikėtina, nebuvo jau tada, kai bažnyčia parduota.

Sandėlis Istono bažnyčios viduje

Sandėlis Istono bažnyčios viduje

Nuo 1934 m. Istono lietuvių parapijai priklausė nuosavos Marijos Magdalenos lietuvių kapinės. Žemę joms padovanojo Martynas Ličius. Jo suanglinta pavardė (Martin Lychius) iki šiol puošia kapinių vartus.

Istono lietuvių kapinių vartai

Istono lietuvių kapinių vartai

 


Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Pensilvaniją dienoraščiai

 


Lietuviškų vietų žemėlapis

Visos lietuviškos vietos, aprašytos šiame straipsnyje, yra tiksliai pažymėtos interaktyviame žemėlapyje, sudarytame "Tikslas - Amerika" ekspedicijos metu (spauskite nuorodą):

Interaktyvus lietuviškų vietų Pensilvanijoje žemėlapis

Click to learn more about Lithuania: Pensilvanija, JAV Leave a comment
Comments (1) Trackbacks (0)
  1. Please pray for my sister AND THE ENTIRE MICKUS FAMILY IN SUPERIOR, COLORADO WHO HAD TO BE EVACUATED BECAUSE OF THE FIRE. THEY ARE FORMER LITHUANIAN CITIZENS.


Leave a comment

No trackbacks yet.