Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Klivlendas (Ohajas, JAV)

Didžiausias Ohajo miestas Klivlendas, kaip ir Detroitas, 1966 m. patyrė juodaodžių sukilimą, paskui neįtikėtinai masišką baltųjų gyventojų pasitraukimą - nuo 914 000 gyventojų 1950 m. jis sumažėjo iki 397 000 dabar (53% - juodaodžiai, 33% - baltaodžiai). Lietuvių aglomeracijoje apie 14 000.

Mieste yra masyvi senutė (1921 m.) Šv. Jurgio lietuvių bažnyčia (6527 Superior Avenue). Ji - labai panaši į Detroito Šv. Antano bažnyčią, dviejų aukštų. Viršuje - didelė bažnyčios salė, apačioje kadaise veikusios mokyklos klasės. Deja, mokinių jose nebėra, o ir pačioje bažnyčioje paskutinės mišios laikytos 2009 m. Taupydama lėšas Klivlendo vyskupija ją uždarė. Tuo metu tai buvo seniausia veikianti lietuviška parapija JAV, įkurta 1895 m.

Planavusi už bažnyčios pastatą ir aplinkinį nemažą sklypą su istoriniu XIX a. namu gauti beveik 200 000 dolerių vyskupija turėjo tenkintis vos 11 000. Tokia yra nekilnojamojo turto kainų realybė nykstančiuose šio regiono didmiesčiuose - čia dar ir rajonas nesaugus. Dar neįtikėtiniau, kad žemę įsigijo Community Greenhouse Partners, kuri čia augins daržoves. Taip: miestai kaip Klivlendas ar Detroitas, su savo pigia žeme ir niekam nereikalingas namais, pamažu vėl tampa kaimiškais plotais. Bažnyčios pastato griauti neplanuojama, projektuose numatyta jį rekonstruoti, auginti kultūras ir ant stogo.

Šv. Jurgio lietuvių bažnyčia. Dešinėje jau matosi šiltnamis - miestas vėl tampa kaimu. Google Street View.

Lietuviškos bažnyčios uždarymas Klivlende nesukėlė tokių protestų, kaip kai kuriose kiose benduromenėse, nes viena lietuviška bažnyčia ten dar liko. Tai Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčia (18022 Neff Rd), 2009 m. tapusi naujos jungtinės Šv. Kazimiero lietuvių parapijos centru. Čia mišios laikomos lietuvių ir anglų kalbomis. Bažnyčia kampuotų formų, statyta apie 1960 m., po 4000 dipukų antplūdžio. Architektas irgi dipukas - Stasys Kudokas, daug kūręs tarpukario Kaune, o interjerą įrengė garsus išeivijos dailininkas Kazys Varnelis. Pati parapija senesnė, bet anksčiau melsdavosi eiliniame name.

Dievo Motinos nuolatinės pagalbos (Šv. Kazimiero) bažnyčia. Kaip dauguma pokario Amerikos lietuvių bažnyčių ši gana paprasta išoriškai, bet turi didžiulius pastatus, tarnaujančius ne tik religinėms, bet ir pasaulietinėms lietuvių reikmėms. Google Street View.

Be bažnyčių Klivlende yra ir pasaulietinis Lietuvių bendruomenės centras. Jis rytiniame Klivlende (877 E 185) pastatytas 1973 m. mieste jau įsitvirtinus dipukams bei lietuviams (ir kitiems baltaodžiams) migruojant į priemiesčius. Čia yra lietuviškas restoranas "Gintaras", kavinė, baras, vakarėlių centras, viduje laikomi lietuviški dirbiniai ir kitokios Lietuvą menančios detalės.

Lietuvių bendruomenės centra Klivelende, Ohajuje. Google Street View.

Klivlendo priemiesčio Čardono (Chardon) Visų sielų (All Souls) kapinėse paprastas antkapis žymi pirmojo Lietuvos prezidento, vieno įtakingiausių XX a. Lietuvos politikų Antano Smetonos kapą. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą A. Smetona išsikėlė į Klivlendą, kur 1944 m. žuvo gaisre. Sakoma, kad prieš mirtį liepęs jo palaikų neperlaidoti Lietuvoje - mat esą po sovietų okupacijos Lietuvos žmonės bus taip neatpažįstamai pasikeitę, kad jis nebenorėtų ten sugrįžti. Galbūt galima suprasti A. Smetoną?

Klivlendo Rokfelerio parke yra kiekvienai miesto etninei bendruomenei skirtas sodas. Tarp jų veši ir lietuviškasis sodas, įkurtas vienas pirmųjų, 1930 m., kartu su itališkais, vokiškais, slovakiškais ir ukrainietiškaisiais sodais. Lietuviškasis sodas suskirstytas į tris terasas. Viršutinėje į centre esantį Kunigaikštiesnės Birutės fontaną (1936 m.) žvelgia poetas Maironis ir Vincas Kudirka - tarsi ieškodami įkvėpimo LDK istorijoje. Viduriniojoje stūgso akmeniniai Gedimino stulpai - šimtametis Lietuvos simbolis (1936 m.). Apačioje yra Jono Basanavičiaus, "Tautos patriarcho", kuriam dažnai priskiriamas bene didžiausias nuopelnas Lietuvos valstybės atkūrime 1918 m., biustas. Basanavičiaus (1936 m.) ir Vinco Kudirkos (1938 m.) biustai įkvėpti garsaus skulptoriaus Zikaro (pastačiusio ir Laisvės statulą Kaune). Tai kartu ir bene seniausios statulos šiems asmenims pasaulyje: juk sovietų okupuotoje Lietuvoje paminklai jiems išgriauti ir tik po nepriklausomybės vėl atstatyti. Maironio biustas statytas 1961 m., perstatytas 2010 m.

Lietuviško sodo Rokfelerio parke viršutinė aikštelė: už amžinai plazdančios trispalvės - Birutės fontanas. Aplinka alsuote alsuoja tarpukario Lietuva (kuri ir rėmė parko įkūrimą): smulkioji architektūra, asmenys, kurių biustai pasirinkti, simboliai. Pačioje Lietuvoje šią erą tragiškai nutraukę sovietų okupacija, o čia, Amerikoje, nors nutautėjimas ir didesnis, ano meto paveldas išliko nepaliestas. Google Street View.

Klivlende taip pat veikia Telšių ješiva (Telshe yeshiva) - svarbi žydų religinė mokykla (28400 Euclid Avenue). Ji pavadinta garbei Telšių ješivos, įkurtos 1875 m. ir uždarytos Lietuvą okupavus sovietams 1940 m. Taip sutapo, kad Antrojo pasaulinio karo pradžios metu du ješivos mokytojai ieškojo paramos ješivai Jungtinėse Valstijose. Išgirdę naujienas iš Europos jie nutarė pasilikti JAV ir įkurti "Telšių ješivą" ten. 1960 m. ši ješiva dar įkūrė padalinį Čikagoje.

Įvažiavimas į Telšių ješivos teritoriją. Google Street View.

Click to learn more about Lithuania: Ohajus, JAV Leave a comment
Comments (5) Trackbacks (0)
  1. Sveiki. Ieškau senai pamestą žmogų. Nežinau kur kreiptis. Bandau rašyti čia. Gal pažįstate EDAS ČEPULIS. Tėvai emigravo iš Kauno. Jam dabar gali būti apie 53 metus. Padėkite surasti. Iš anksti dėkoju už bet kokią pagalbą. Linkiu visiems geros kloteis.

  2. My grandfather was from Lithuania. And I am looking for his history.

    His name was Joseph J. Pshcouff, of Lakewood , Ohio. He worked at the Cleveland Press newspaper as a type setter 1950 to 1970.

  3. Laba diena. Ieškau pusseserės Aušros Galdikaites (mergautinė pavardė), kuri gyvena Klivlende. Jai turėtų būti 54 m. jos ieško pusseserė iš Klaipėdos Rita. Ačiū, jei galėsite padėti.


Cancel reply

No trackbacks yet.