Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Kanada

Kanados lietuvių istorija - tarsi mažesnio mastelio JAV lietuvių istorija (šiandien yra 47 000 Kanados lietuvių). Ji ir prasidėjo vėliau. Pirmieji lietuviai Kanadon atsikėlė apie 1900 m. dirbti Naujosios Škotijos kasyklose. Pirma lietuviška parapija įsteigta 1913 m. Pagrindinė migracijos banga buvo po sovietų okupacijos ir, kaip ir JAV, po 1990 m. buvo trečia banga. Dauguma Kanados lietuvių (~27 500) gyvena Ontarijuje, kur gausu ir lietuvių bendruomenių, bažnyčių. Didžiuma to lietuviško paveldo yra Toronte. Hamiltonas yra antrasis pagal lietuvybę Ontarijo miestas. Kai kurie kiti Ontarijo miestai turi po vieną-dvi lietuviškas vietas ir po kelis šimtus lietuvių: Sent Katerinsas, Vindsoras, Otava, Londonas. Ontarijo šiaurinesniuose miškuose yra lietuvių vasaros stovyklos ir kurortai: Vasaga ir Romuva (prie Hantsvilio). Lietuviai taip pat paliko žymių Delhajaus tabako auginimo regione.

Kvėbeko provincijoje, Albertoje ir Britų Kolumbijoje gyvena po 4000-6000 lietuvių, ~1500 gyvena pirmosiose (dar XIX a.) lietuvių imigracijos vietose Naujoje Škotijoje ir aplink. Tačiau tik ketvirtis Kanados lietuvių (~11 500) yra gryni lietuviai ir šis procentas skiriasi regionuose: Naujoje Škotijoje ir aplink grynų lietuvių jau beveik nėra (nebėra ir bendruomenių), Ontarijuje apie trečdalis. Be Ontarijaus, žymus lietuviškas paveldas yra tik Monrealyje (Kvebekas) ir menkesnis Edmontone bei Vinipege.

Du Kanados miesteliai - Wilno Ontarijuje ir Vilna Albertoje - yra pavadinti Vilniaus garbei (Wilno yra lenkiškas, o Vilna - senasis rusiškas Lietuvos sostinės pavadinimai)

Lietuviškų vietų Kanadoje žemėlapis

Visos Kanados lietuviškos vietos yra tiksliai pažymėtos interkatyviame žemėlapyje, sudarytame "Tikslas - Amerika" ekspedicijos metu (spauskite nuorodą):

Interaktyvus lietuviškų vietų Kanadoje žemėlapis

Click to learn more about Lithuania: Kanada Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.