Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Kanada

Kanados lietuvių istorija - tarsi mažesnio mastelio JAV lietuvių istorija (šiandien yra 47 000 Kanados lietuvių). Ji ir prasidėjo vėliau. Pirmieji lietuviai Kanadon atsikėlė apie 1900 m. dirbti Naujosios Škotijos kasyklose. Pirma lietuviška parapija įsteigta 1913 m. Pagrindinė migracijos banga buvo po sovietų okupacijos ir, kaip ir JAV, po 1990 m. buvo trečia banga. Dauguma Kanados lietuvių (~27 500) gyvena Ontarijuje, kur gausu ir lietuvių bendruomenių, bažnyčių. Kvėbeko provincijoje, Albertoje ir Britų Kolumbijoje gyvena po 4000-6000 lietuvių, ~1500 gyvena pirmosiose lietuvių imigracijos vietose Naujoje Škotijoje ir aplink. Tačiau tik ketvirtis Kanados lietuvių (~11 500) yra gryni lietuviai ir šis procentas skiriasi regionuose: Naujoje Škotijoje ir aplink grynų lietuvių jau beveik nėra (nebėra ir bendruomenių), Ontarijuje apie trečdalis. Du Kanados miesteliai - Wilno Ontarijuje ir Vilna Albertoje - yra pavadinti Vilniaus garbei (Wilno yra lenkiškas, o Vilna - senasis rusiškas Lietuvos sostinės pavadinimai)

Click to learn more about Lithuania: Kanada Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.