Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Australija ir Okeanija

Tolimąją Australiją lietuviai pasiekė po Antrojo pasaulinio karo, kuomet intelgientiją išblaškė sovietų okupacija. Iki tol Australioje buvo 1 000 lietuvių, po to - jau apie 10 000.

Inteligentiška bendruomenė niekad nesudarė daugiau 0,01% australų, bet davė šaliai daug menininkų, mokslininkų. Kiekviename didesniame retai gyvenamos Australijos mieste dabar yra Lietuvių namai.

Šių pastatų įsigijimo ir statybos inciatyvos XX a. viduryje sulaukė pasipriešinimo: tuo metu Australija laikėsi taip vadinamos "Baltosios Australijos" politikos, teigusios, kad tikroji australų kultūra yra britiška. Kitų rasių imigrantai buvo nelaukiami, aborigenai neturėjo pilietybės, o iš baltųjų rytų europiečių (ir lietuvių) tikėtasi kuo greitesnės asimiliacijos. Tad trukdyta su statybos leidimais, priešingai kitoms lietuvių gausioms šalims nebuvo įsteigtos lietuviškos parapijos - manyta, kad jos lėtins asimiliaciją.

Kas antrus naujuosius metus Australijoje rengiamos lietuvių dienos.

Daugiausia lietuviško paveldo yra Adelaidėje, Melburne, Kanberoje, Sidnėjuje, Brisbene, Džilonge.

Turtinga Australija imigrantus traukia iki šiol. Po Lietuvos nepriklausomybės lietuvių bendruomenė atsirado ir Naujojoje Zelandijoje.

Kituose Okeanijos kraštuose (salose, salynuose ir atoluose) lietuvių bendruomenių nėra. Tačiau atokesnėse Australijos, o taip pat Antarktidos vietose yra lietuvių tyrinėtojų garbei pavadintų vietovių.

"Gabalėliai Lietuvos" TV laida apie lietuvių paveldą Australijoje

Click to learn more about Lithuania: Okeanija Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.