Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Azija ir Afrika

Pastaba: Buvusios TSRS teritorijos (Vidurinė Azija, Rusijos Sibiras) aprašytos prie Rytų Europos.

Kai XIX a. prasidėjo masinė migracija Aziją ir Afriką buvo pasidalinusios Europos imperijos, jų naujakuriai kūrėsi svarbiuose kolonijų uostamiesčiuose. Bet Lietuva užjūrio valdų neturėjo - ją pačia valdė Rusija ir Prūsija, tad išskyrus kelis misionierius į šias tada egzotiškas žemes lietuviai nesikėlė.

XX a. pirmoje pusėje imigrantų iš Lietuvos pritraukė Pietų Afrika, kurioje tuomet 20% gyventojų buvo baltieji ir ji laikyta mažiau egzotiška. Tiesa tai buvo ne lietuviai, bet Lietuvos mažumos. 70% iš maždaug 70 000 Pietų Afrikos žydų šiandien yra kilę iš anais laikais į PAR atsikėlusių Lietuvos žydų. Taip pat PAR yra ir Mėmelio (Memel) miestas, vokiečio įkūrėjo taip pavadintas Klaipėdos garbei.

Visą XX a. Lietuvos žydai kėlėsi gyventi ir į Palestiną (1948 m. ten įkurta Izraelio valstybė). Iš Lietuvos žydų kilo nemažai žymių Izraelio politikų. Izraelyje viena garsiausių ortodoksų ješivų (rabinų mokyklų) vadinama Ponevež - tai Panevėžio pavadinimas jidiš kalba. Ši ješiva seniau veikė Panevėžyje.

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo lietuviai pradėjo atrasti ekonomiškai svarbiausias regiono šalis. Atsirado Indijos, Japonijos kultūros gerbėjų. Būtent Japonijoje susikūrė pirmoji oficiali lietuvių bendruomenė, o kultūrinis gyvenimas ten vyksta Lietuvos ambasadoje. Lietuvos ambasados yra ir Kinijoje bei Egipte.

Click to learn more about Lithuania: Azija / Afrika Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.