Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Antarktida

Antarktida - negyvenamas ir vėliausiai ištyrinėtas žemynas. Įprasta, kad įvairios Antarktidos vietos pavadintos jas tyrinėjusių tyrinėtojų vardais. Nors Lietuva niekada nei tyrinėjo Antarktidos, nei turėjo ten bazių, tą darė kai kurios valsybės, kur gyevna daug lietuvių. Viena tokių - JAV. Būtent JAV laivyno karininko Fredo Bakučio garbei viena Antarktidos pakrantė pavadinta lietuviška pavarde - Bakučio krantas (angl. Bakutis coast).

Bakučio krantas Antarktidoje. Google Maps.

Click to learn more about Lithuania: Antarktida, Okeanija Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.