Global True Lithuania Lithuanian communities and heritage worldwide

Baltimore, Maryland

The largest city of Maryland Baltimore is a traditional industrial city and has an old prewar Lithuanian community.

Centrally located gothic revival St. Alphonsus Shrine (114 West Saratoga Street) with its three-stage 73 m bell tower is one of the most impressive Lithuanian churches in America. Built in 1844 it is also the oldest one - predating even most of the US famous stately buildings. In mid-19th century there were few Lithuanian Americans as serfdom was not yet abolished in the Russian-occupied Lithuania, limiting freedom of migration. So the Shrine has been built by the German community and used to be called "German cathedral" before being sold to burgeoning Lithuanian parish in 1917 when Germans were moving out of the district. The new church expedited Lithuanian settlement and the neighborhood received its "Little Lithuania" nickname. In 1973 the St. Alphonsus Church was enlisted in National Register of Historic Places, in 1995 it was styled "Shrine". Lithuanian, English, and Latin (Tridentine) mass are celebrated here these days.

St. Alphonsus shrine towers over central Baltimore. Google Street View.

Before they bought the St. Alphonsus shrine Lithuanians had their parish of St. John the Baptist on 308 N. Paca St. (1888-1917). That parish was later Italian and now replaced by St. Judas shrine; it is unclear whether the building is the same as in Lithuanian times.

Like the other US downtowns Baltimore has been affected by white flight; most Lithuanians left for suburbs as well. In 1950 Baltimore had a population of 950 000, in 2010 it was 621 000 (63% Blacks, ~2000 Lithuanians), the crime rates are high, so the St. Alphonsus shrine has less parishioners although Lithuanians drive from the suburbs. In total Maryland has 18 000 Lithuanians.

After the acquisition of St. Alphonsus shrine a Lithuanian Hall was opened in the locality for secular events in the year 1921 (until 1968 the building was known solely by its Lithuanian name Lietuvių namai; 851-853 Hollins St.). The Doric design is by Stanislaus Russel and the Lithuanian coat of arms Vytis is proudly hanging above the main entrance and on the top. The three-floored building has a 1500seat events hall (2nd floor), a conference hall, a dance area, a bar, a kitchen, a pool room. Since 1978 the Hall houses a Lithuanian museum with various memorabilia (e.g. the glasses of the "Patriarch of Lithuanian independence" dr. Jonas Basanavičius, the flight logbook of the first Lithuanians to cross Atlantic ocean and worldwide pioneers of air mail Steponas Darius and Stasys Girėnas). Workshops of traditional ethnic arts and crafts (e.g. Easter egg painting) are possible. Lithuanian Hall also houses the Lithuanian National Library. It has been established 1908 merely 4 years after the Lithuanian language was legalized in its Russian-ruled homeland after a 50-year-old ban. This is the oldest ethnic minority library in America. Active entertainment of Baltimore Lithuanians includes ethnic dance troupe, seniors club, internet radio. Unlike Lithuanian Halls in some other cities which closed down with a decline of attendances, the Baltimore one is successfully attracting non-Lithuanians as well to its hip dancing nights. On the opposite side of the Lithuanian Hall, there is a Little Lithuania Park names so after the alternative name for the entire district.

Massive Lithuanian hall with Vytis symbols. Google Street View.

Baltimore is the birthplace of the famous 20th-century singer Frank Zappa (1940-1993). Interestingly 2 years after musician's death (1995) his statue was unveiled in downtown Vilnius (capital of Lithuania) by a group of fans. At the time Lithuania had just restored independence (in 1990) and was eagerly embracing libertarianism, thus such initiative was not opposed by urban planners. The news was a US media sensation back then and F. Zappa statue became popular among foreign tourists in Vilnius. In 2010 Vilnius municipality decided to gift a copy of the famous statue to Baltimore where it has been erected on the corner of Conkling Street and Eastern Avenue.

Frank Zappa bust in Baltimore is the copy of one in Vilnius, Lithuania. Google Street View.

Baltimorė (620 000 gyv.) Merilendo valstijoje - senas pramoninis pakrantės miestas, dar nuo prieškario traukęs lietuvius.

Baltimorės centre esanti neogotikinė Šv. Alfonso šventovė (114 West Saratoga Street) su 73 m trijų tarpsnių bokštu - viena įspūdingiausių lietuvių bažnyčių Amerikoje. Ji - ir pati seniausia, mat statyta dar 1844 m. (JAV tokių senų pastatų nedaug). Tačiau lietuvių Amerikoje anuomet dar nebuvo (Lietuvoje dar nebuvo panaikinta baudžiava). Šventovę pastatė vokiečiai - ji net vadinta "vokiečių katedra". 1917 m. vokiečiai iš rajono kraustėsi ir bažnyčią pardavė lietuvių parapijai. Tai paskatino aplinkui kurtis daugiau lietuvių, o rajoną kai kas ėmė vadinti "Little Lithuania". 1973 m. Šv. Alfonso bažnyčia paskelbta nacionalinės reikšmės architektūros paminklu, 1995 m. jai suteiktas šventovės titulas. Šiandien Šv. Alfonso šventovėje laikomos pamaldos lietuvių, anglų, o taip pat lotynų kalba (pagal seną mišiolą). Kaip ir iš daugelio šiaurinės JAV didmiesčių centrų iš Baltimorės senamiesčio baltaodžiai (ir lietuviai) pasitraukė, dabar čia vyrauja juodaodžiai, daug namų apleista (1950 m. Baltimorėje gyveno 950 000 žmonių, 2010 m. - 621 000, 63% juodaodžiai ir ~2000 lietuvių), didelis nusikalstamumas, tad Šv. Alfonso šventovė lankoma mažiau, bet lietuviai atvyksta ir iš priemiesčių. Iš viso Merilende gyvena ~18 000 lietuvių.

Šv. Alfonso lietuvių šventovės grakštus bokštas kyla virš Baltimorės centro. Visame Vilniuje nėra bažnyčios aukštesniu bokštu. Google Street View.

Iki įsigijo Šv. Alfonoso bažnyčią lietuviams Šv. Jono krikštytojo parapija 308 N. Paca St. (1888-1917 m.). Vėliau ten buvo italų bažnyčia, dabar Šv. Judo šventovė - nepavyko rasti informacijos, ar pastatas likęs tas pats.

Po Šv. Alfonso bažnyčios įsigijimo gretimame rajone 1921 m. įkurti ir Lietuvių namai (851-853 Hollins St.; nuo 1968 m. dažniau vadinami angliškai Lithuanian Hall) skirti pasaulietiniams renginiams. Pastatas trijų aukštų, su Vyčiu virš įėjimo, projektuotas Stanislavo Raselo, yra 1500 vietų salė su scena (2 a.), biliardinė, baras, virtuvė, konferencijų salė, šokių salė rūsyje. Nuo 1978 m. juose veikia ir Lietuvių muziejus, pilnas su Lietuva susijusių eksponatų (tarp jų - J. Basanavičiaus akiniai, S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio žurnalas). Čia organizuojami ir tradicinių amatų apmokymai (drožinėjimas, kiaušinių marginimas). Lietuvių namuose yra ir Lietuvių nacionalinė biblioteka, įkurta dar 1908 m., kai Lietuvoje tik neseniai buvo panaikintas spaudos draudimas. Tai seniausia etninė biblioteka JAV. Taip pat yra lietuvių šokių trupė, sporto klubas, senjorų klubas, internetinis radijas. Priešingai lietuvių namams kai kuriuose kituose miestuose, kurie mažėjant lankytojų užsidarė, Baltimorės Lietuvių namai sėkmingai traukia ne vien lietuvius - čia vykstančius šokius lanko meniškas jaunimas, hipsteriai, jie paragauja ir lietuviško alaus. Priešais Lietuvių namus yra Mažosios Lietuvos parkas (Little Lithuania Park), pavadintas ne pagal Karaliaučiaus kraštą, bet pagal alternatyvų viso rajono pavadinimą (panašiai kaip Little Italy ar Little Haiti).

Lietuvių namai. Virš įėjimo bei pilkame frontone - didžiuliai Vyčiai. Google Street View.

Baltimorėje gimė žymus XX a. muzikantas Frankas Zapa (Frank Zappa; 1940-1993). Į Sovietų Sąjungą jo muzika patekdavo tik neoficialiais keliais, bet ir Lietuvoje jis turėjo gerbėjų. 1990 m. atgavus nepriklausomybę laisvė apėmė visas gyvenimo sritis ir galiausiai 1995 m. Zapos gerbėjai Vilniuje įgyvendino sumanymą pastatyti daininkui biustą. Ši žinia buvo plačiai aptarinėjama JAV televizijų. Kai 2010 m. paminklą Frankui Zapai pastatyti nutarta ir gimtojoje Baltimorėje (Conkling Street ir Eastern Avenue kampe) pasirinktas sprendimas čia atvežti vilniškio biusto kopiją, ją dovanojo Vilniaus savivaldybė.

Franko Zapos biustas Baltimorėje - vilniškio kopija. Google Street View.

Click to learn more about Lithuania: Maryland, USA Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.